Medicións feitas
+ 0 K
Investigadores/as
+ 0
Clientes satisfeitos
+ 0
Participantes en estudios
+ 0 K

Quen somos?

O Laboratorio de Radon de Galicia (LRG) é un laboratorio universitario, acreditado por ENAC para a medicion de radon, sen ánimo de lucro e con máis de 30 anos de experiencia na medición de radon.

O LRG elabora o Mapa de Radon de Galicia, que presenta as concentracións de radon en cada concello e sección censual da comunidade galega.

Tamén temos medido radon en 12 provincias españolas por encargo do Consejo de Seguridad Nuclear para a elaboración do Mapa de Potencial de Radon de España.

Radon, qué é e como actúa?

O radon é un gas radioactivo carcinoxénico incoloro, inodoro e insípido que procede da descomposición do uranio presente na codia terrestre. Despois do tabaco, é a segunda causa de cancro de pulmón. En Galicia o 7% das defuncións por cancro de pulmón débense a exposición de radon interior no fogar. Cando os niveis de radon no fogar ou no traballo superan os 300 Bq/m3 habería que actuar para diminuir a concentración de radon.

radon

Se tes niveis altos de radon consulta aquí dúas guías sobre solucións frente ao radon.

Radon, porqué medir con nos?

O Laboratorio de Radon de Galicia (LRG) está acreditado por ENAC para a medición de radon (integrada e en continuo) segundo a norma UNE 17025:2017.

En vivendas novas ou rehabilitadas, onde é obrigatoria a medición de radon, o LRG está acreditado pola ENAC de acordo ao establecido no
Código Técnico de Edificación. O LRG está ademáis incluido no rexistro Relaga do Instituto Galego de Vivenda e Solo (Nº rexistro na Xunta: L-15-064-DR)

O Laboratorio de Radon de Galicia é parte da Área de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela e de CRETUS. O laboratorio ten recoñecemento nacional e internacional no ámbito da investigación en radon, tendo participado no informe da OMS sobre radon. Os membros do laboratorio publicaron numerosos artigos científicos e teñen dirixido proxectos de investigación nacionais. Tamén recibiu encargos do Ministerio de Sanidad e do Consejo de Seguridad Nuclear.

O LRG cumple coas recomendacións sobre medición de radon do Consejo de Seguridad Nuclear, tanto en medición de lugares de traballo así como nos fogares, e co establecido no Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.

Mapa de radon en Galicia

Mapa de radon de Galicia, atopa aquí cales son os niveis de radon no teu concello e a tua sección censal.

Noticias

El Laboratorio de Radón de Galicia explica como se mide el radón en este programa RTVE Nuestros compañeros Miguel, Joaquín...

El Laboratorio de Radón de Galicia en la jornada de presentación del Ministerio de Sanidad El pasado 10 de abril...

1 de cada 5 puestos de trabajo podría tener niveles excesivos La exposición al radón en interiores aumenta el riesgo...