TÁBOAS DE MEDICIÓNS

* Notación: GM — media xeométrica; GSD — desviación estándar d media xeométrica; IC95%GM — intervalo de confianza ao 95% da media xeométrica; %>200 Bq/m3 — porcentaxe de medidas maiores que 200Bq/m3.
** Valor da media xeométrica interpolada polo valor do concello máis próximo ao elaborar o mapa.

GALICIA (resumen por provincias)

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

This post is also available in: Spanish