MAPAS DE CONCELLOS

Porcentaxe de medidas de máis de 200Bq/m3 por municipio* (número de municipios)
Porcentaxe de medidas de máis de 300Bq/m3 por municipio* (número de municipios)

*Seguindo pautas internacionais , as áreas territoriais distribúense segundo a súa porcentaxe de casas por riba do nivel de referencia (200 Bq/m3 ou 300Bq/m3), o límite que se recomenda non sobrepasar: Risco baixo se están por debaixo do 5%; risco medio se sitúanse entre o 5 e o 10%; e de alto risco se superan o 10% de domicilios con máis dese nivel.