Mapa de radon en Galicia

Mapa de radon de Galicia, atopa aquí cales son os niveis de radon no teu concello e a tua sección censal.