Calculadora Radón

Diseño sin título

A ferramenta de software RadonPro é unha solución operativa para controlar a exposición a radon mediante unha planificación optimizada e vixiada do tempo de traballo, que permite manter a dose efectiva de traballadores por baixo de 6mSv anuais. Desta forma as persoas traballadoras mantéñense como traballadores non expostos segundo o RD 1029/2022. Esta solución permite cumprir coa regulación vixente de forma sinxela e sen necesidade de dosímetros persoais. RadonPro é especialmente útil en empresas onde haxa un número elevado de zonas de traballo con distintos niveis de radon, e para traballadores multizona

Para adquirir unha licenza de uso contáctar ao 8818 12278 ou en
laboratorioradon.galicia@usc.es